Jezus zei “nee” – Deel 1

Jezus zei de hele tijd “nee”. In deze vierweekse serie zullen we vier verschillende tijden bekijken waarin Jezus “nee” zei, proberen te begrijpen waarom Hij “nee” zei, en leren hoe wij dit toe kunnen passen terwijl we de verleiding weerstaan ​​om constant “ja” te zeggen aan de onophoudelijke eisen die aan ons worden gesteld in

De zonde vergeleken met een ziekte

Melaatsheid is een erge ziekte die zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament genoemd wordt. Ze komt overeen met de hedendaagse lepra. Met deze lichamelijke ziekte karakteriseert God in de Bijbel de zonde en haar uitwerkingen op het leven van de mens. Net als de melaatsheid is de zonde besmettelijk. We staan allemaal

Voorbede: Bidden voor anderen

Je hebt het woord vast al eens gehoord: voorbede. Dat betekent dat je een persoon in een moeilijke situatie onder Gods aandacht brengt in een gebed. Het wil niet altijd zeggen dat alles snel wordt opgelost zoals in onderstaand voorbeeld uit de Bijbel. Dit neemt niet weg dat je in je gebed alles aan God mag

Wat heeft een vlinder met ons te maken?

Ik heb pas over een vlindersoort gelezen die heel bijzondere camouflage-eigenschappen heeft. De bovenkant van haar vleugels heeft prachtige, lichte kleuren. De onderkant echter lijkt op een verwelkt geelgrijs of grijsbruin blad. Bij het vliegen wordt dit insect door vriend en vijand gemakkelijk gezien, maar als het ergens gaat zitten en de vleugels dichtklapt, lijkt

Een nieuwe schepping in Christus

Een nieuwe schepping in Christus zijn betekent dat je vernieuwd bent. De oude zondige persoon die je ooit was is weg als gevolg van je volledige vernieuwing door Christus. In feite kun je het woord vernieuwen definiëren als “het veranderen in iets nieuws en anders, iets beters.” Dat vat goed samen wat vernieuwing in Christus

Toorn en boosheid

Oude testament Exodus 34:5-7 De Here verscheen voor hem in de vorm van een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam van de Here luid uit. De Here ging hem voorbij en riep: Here, Here, God, barmhartig en genadig, geduldig, groot in goedheid en trouw, die zijn goedheid aan duizenden betoont, die ongerechtigheid, overtredingen

Binnenkamer

Waar en wanneer kan ik bidden vragen sommige mensen zich af. Deze tekst kan u daar wellicht bij helpen. Jezus zegt: “Ga in uw binnenkamer”. Zelf vond Hij zijn binnenkamer op de berg, bij het vallen van de avond. Weg van de mensen. Weg van de drukte. Weg van alles wat altijd maar doorgaat.  

De vreugde van de gemeenschap

Samen één Wie kan het gevoel beschrijven dat ontstaat als zij die bij de kudde van Christus horen elkaar ontmoeten? Het kan zijn dat ze elkaar nooit eerder hebben gezien. Ze kunnen tot dan toe ver van elkaar geleefd hebben en nooit gemeenschap met elkaar hebben gehad. Maar zo gauw ze elkaar ontmoeten, hebben ze

Genezing

Oude testament Exodus 15:26 Als u naar de stem van de Here, uw God luistert, Hem gehoorzaamt en doet wat recht is in zijn ogen, zal ik u niet lijden; onder de straffen die ik de Egyptenaren heb gegeven. Want Ik, de Here, ben uw Heelmeester. Psalm 147:3 Mensen met een gebroken hart vinden bij

Verslaving

Gelaten 5:22,23 Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt. Romeinen 8:5-9 Wie zijn eigen zin doet, denkt en leeft alleen op natuurlijk vlak. Maar wie zich door de Heilige Geest laat leiden, denkt en leeft geestelijk. Het